องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เลขที่ 46 หมู่ 1 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-270-927 โทรสาร : 077-270-928
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6840106@dla.go.th