ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดคูระบายน้ำริมถนนร่วมอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
8 พฤศจิกายน 2566

615