ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ
2658
22 มิถุนายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ