ภาพกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะ

9

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

12

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต  นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

80

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

1934

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วัดประชารัฐ สร้างสุขสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วัดประชารัฐ สร้างสุขสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

1979

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

1999

10 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

2328

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2315

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564  วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

2372

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

2619

16 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

2715

9 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

2343

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

2376

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

2407

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558  วันที่13เมษายน2558

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558 วันที่13เมษายน2558

2387

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

2643

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

2367

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมวันเด็ก 58

รูปภาพกิจกรรมวันเด็ก 58

2404

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

ประชุมโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

2408

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

2410

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...