ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

646

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วัดประชา รัฐ สร้างสุข สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วัดประชา รัฐ สร้างสุข สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

674

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

695

10 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

1011

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

966

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564  วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

1025

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

1196

16 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

1296

9 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

821

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

853

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

887

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558  วันที่13เมษายน2558

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558 วันที่13เมษายน2558

863

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

1123

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

843

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมวันเด็ก 58

รูปภาพกิจกรรมวันเด็ก 58

877

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

ประชุมโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

887

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

889

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อแห่งชาติ 2558

วันพ่อแห่งชาติ 2558

879

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

896

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2559

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2559

1156

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...