คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
30 มกราคม 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
24 มีนาคม 2565

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 มีนาคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
10 มีนาคม 2564

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
10 มีนาคม 2564

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ