ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ เรื่อง ชายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ
30 มกราคม 2567

48


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เรื่อง ชายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ