ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เลขที่ 46 หมู่ 1 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-270-927 โทรสาร : 077-270-928

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6840106@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.บางชนะ