ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นภายในตำบล

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นภายในตำบล

20

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

22

6 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะ

366

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

357

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต  นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการตรวจสอบสถานที่สำหรับการก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

428

6 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาฯ อบต.บางชนะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ถนนสายวัดบางขยาราม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

2268

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี 2566 วันที่ 3 กันยายน 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

การแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี 2566 วันที่ 3 กันยายน 2566 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

11

3 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วัดประชารัฐ สร้างสุขสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วัดประชารัฐ สร้างสุขสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2324

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนด้านกีฬาในตำบลน้ำพุ ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 20

2333

10 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

ทำความสะอาดสถานกักกันโรค อบต.บางชนะ

2656

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2664

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564  วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

2699

2 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

2945

16 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในหลวง ครองราชครบ 70 ปี

3039

9 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

กิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า พ.ศ. 2557

2673

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

รูปภาพนายอำเภอมาตรวจ เยี่ยมอบต.บางชนะ (19 ก.พ.58)

2698

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำ เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื้อจัดทำแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561)

2733

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558  วันที่13เมษายน2558

โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี2558 วันที่13เมษายน2558

2714

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

2968

30 พฤศจิกายน 544
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

รูปภาพการประชุมสภา สมัยแรก(27 ก.พ.58)

2695

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...