รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
30 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
30 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
30 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บางชนะ ประจำปี 2565
30 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.บางชนะ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
17 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 มิถุนายน 2564

0


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 เมษายน 2564

0


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
28 ธันวาคม 2563

0


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ประชุมสภาเดือน ก.พ.
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ
ประชุมสภาเดือน มิ.ย.
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ
ประชุมสภาเดือน เม.ย.
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ
ประชุมสภาเดือน ส.ค.
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ