รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2565
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
8 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
7 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562
24 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ