รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ลงในหัวข้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
17 ตุลาคม 2566

0


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565
21 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564
18 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
7 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
4 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564 งบประมาณปี 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564 งบประมาณปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน2564 งบประมาณปี 2565
30 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน2564 งบประมาณปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม2564 งบประมาณปี 2565
16 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม2564 งบประมาณปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
15 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ