รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
6 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
8 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
15 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
15 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ รอบ 12 เดือน
28 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ รอบ 12 เดือน
31 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
31 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
10 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ