สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มี.ค.67
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.67
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2567

0


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
14 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
7 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
16 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
8 กันยายน 2566

0


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 2566
11 สิงหาคม 2566

0


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กรกฎาคม 2566

0


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2566
15 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2566 ได้ที่นี่
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2566
15 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.2566
10 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ม.ค. 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ม.ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

 

 

เอกสารแนบ