ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
30 พฤศจิกายน 544

0


 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ 1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
1.1 สภาพทั่วไป
1.1.1 ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมบ้านบางชนะ เป็นหมู่ที่ 5 ของตำบลบางใบไม้ ต่อมาสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 นายชิต รัศมีทัศน์ นายอำเภอสมัยนั้น ได้มาปลูกสร้างบ้านเพื่อหลบภัยสงคราม ณ หมู่บ้านบางชนะ ปรากฏว่าพอสร้างบ้านแล้วเสร็จ สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยุติต่อมาได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น ชื่อว่า ตำบลบางชนะ ซึ่งหมายถึง ชัยชนะในสงครามโลก นั่นเอง
1.1.2 ลักษณะที่ตั้ง
ตำบลบางชนะเป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณ 8 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองฝั่งคลองมีต้นจากขึ้นเต็มทั้ง 2 ฝั่ง การคมนาคมสามารถเดินทางได้ทั้งทางน้ำและทางบก
1.1.3 พื้นที่ และอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ มีเนื้อที่ประมาณ 12.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,062 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ อ่าวบ้านดอน
ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำตาปี ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.1.4 ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ตำบลบางชนะ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำท่วมถึงตลอดปี เพราะอยู่ใกล้ทะเล มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มดาวน์โหลดเอกสารที่นี่