อำนาจหน้าที่ของอบต.
อำนาจหน้าที่อบต
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อมูลโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด