ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
30 พฤศจิกายน 542

0


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0-77-270-927   แฟกซ์  0-77-270-928

e-mail : saraban_06840108@dla.go.th

 

โหลดเอกสารที่อยู่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

 


 

ชื่อ- นามกสุล : นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก

ตำแหน่ง       : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อีเมล์            : -

โทร            : 077-270-927

แฟกซ์          : 0-7727-0928

มือถือ           : 099-449-1463