แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2566

0


คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ
24 สิงหาคม 2566

0


ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 สิงหาคม 2566

0


ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ