แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
24 มกราคม 2563

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
24 มกราคม 2563

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
24 มกราคม 2563

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
24 มกราคม 2563

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
24 มกราคม 2563

230


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ