แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567
6 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
23 พฤษภาคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
2 กุมภาพันธ์ 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565)
15 มีนาคม 2565

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ
31 มีนาคม 2564

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
8 มิถุนายน 2563

258


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ
23 พฤษภาคม 2560

113


แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ

เอกสารแนบ