ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
บัญชีสรุปผู้มาใช้บริการของสำนักปลัด เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
22 มีนาคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีสรุปผู้มาใช้บริการของสำนักปลัด เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีสรุปผู้มาใช้บริการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก)
12 มีนาคม 2564

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีสรุปผู้มาใช้บริการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน)
10 มีนาคม 2564

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ