แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
19 มกราคม 2566

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 ตุลาคม 2565

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ตุลาคม 2564

109


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
21 ตุลาคม 2563

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ