การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567
5 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
22 กุมภาพันธ์ 2566

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29 มีนาคม 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2565

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 เมษายน 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ