การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
23 กุมภาพันธ์ 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยวงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
29 มีนาคม 2565

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยวงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ