นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่
2 กุมภาพันธ์ 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
11 กุมภาพันธ์ 2565

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ