การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวทางในการปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประชุมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม หัวข้อย่อย คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Donts
30 พฤศจิกายน 542

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ