การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรไตรมาส1ปี66
17 กุมภาพันธ์ 2566

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรไตรมาส1ปี66 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 เมษายน 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
1 กรกฎาคม 2564

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
10 มีนาคม 2564

163


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ