ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
12 มีนาคม 2564

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศจาก อบต.บางชนะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
12 มีนาคม 2564

136


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจาก อบต.บางชนะ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ