มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2565

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
1 ตุลาคม 2563

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ