ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
17 ตุลาคม 2566

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
20 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ธันวาคม 2563

0


การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ธันวาคม 2563

0


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
งบประมาณปี2548-2552
30 พฤศจิกายน 542

0
ปีงบประมาณ

รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง

รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บให้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รวม

2548

305,860.40

5,964,735.00

2,135,651.00

8,406,246.40

2549

432,080.11

6,440,064.63

2,141,570.00

9,013,714.74

2550

484,389.21

5,759,466.14

2,722,358.00

8,966,213.35

2551

840,086.64

5,390,027.17

3,744,837.75

9,974,951.56

2552

224,523.93

5,941,982.68

3,733,975.43

9,900,302.04


งบประมาณ (รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ) รายละเอียดดังนี้

สรุปงบประมาณ 2552
30 พฤศจิกายน 542

0
สรุปสถานการณ์การพัฒนาในปีงบประมาณ 2552
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2552 
สนใจคลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 พฤศจิกายน 542

0


 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ>

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0