นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล
23 กุมภาพันธ์ 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล
22 กุมภาพันธ์ 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
16 กุมภาพันธ์ 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
16 กุมภาพันธ์ 2566

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบางชนะ
16 กุมภาพันธ์ 2566

24


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566
24 มีนาคม 2565

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
2 มกราคม 2563

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ